Monthly Archives: November 2015

7 điểm hấp dẫn cần đến khi thăm Đà Nẵng

http://kienthuc24.pe.hu/wp-content/uploads/2015/11/sun-190x129.jpg

Là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước, Đà Nẵng còn có nhiều công trình, kiến trúc được thế giới vinh danh. Hệ thống cáp treo sở hữu nhiều kỷ lục nhất dành cho cáp treo …

Posted in tin tức | Tagged , , | Comments Off on 7 điểm hấp dẫn cần đến khi thăm Đà Nẵng

A JOURNEY OF 1,000 MINT TEAS: REFLECTIONS ON TRAVELING THROUGH MOROCCO

http://kienthuc24.pe.hu/wp-content/uploads/2015/11/morrocofun1-190x111.jpg

A JOURNEY OF 1,000 MINT TEAS: REFLECTIONSHave you ever loved a destination but couldn’t figure out why, or a way to express your feelings? That’s my dilemma with Morocco. In August, I went with Intrepid Travel and crossed off a …

Posted in tin tức | 2 Comments