Tết văn hóa công viên Đầm Sen

http://kienthuc24.pe.hu/wp-content/uploads/2016/01/tet-van-hoa-cong-vien-dam-sen-190x127.jpg

Ba không gian cảnh trí đặc trưng của Tết quê miền Bắc, miền Trung và miền Nam sẽ được tái hiện ngay giữa Đầm Sen, hội đủ những giá trị văn hóa truyền thống. Du khách sẽ được hòa mình …

Posted in tin tức | Tagged , , | Comments Off on Tết văn hóa công viên Đầm Sen