Kinh nghiệm du lịch Thái Lan dự lễ hội té nước

http://kienthuc24.pe.hu/wp-content/uploads/2016/03/le-hoi-te-nuoc-thai-lan-1tour.vn_-190x126.jpg

Lễ hội té nước là một lễ hội truyền thống của Thái Lan, diễn ra từ 13 – 15/4 hàng năm, và năm nay, lễ hội té nước của Thái Lan lại trùng với ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng …

Posted in tin tức | Tagged , , | Comments Off on Kinh nghiệm du lịch Thái Lan dự lễ hội té nước